2ος κύκλος μαθημάτων Επιχειρηματικότητας

Δείτε ή κατεβάστε την ανακοίνωση για τις εγγραφές των φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας στον 2ο κύκλο μαθημάτων Επιχειρηματικότητας, πατώντας εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση, πατώντας εδώ.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023