Ομιλία με θέμα: "Τεχνολογία & Επιχειρηματικότητα: Πολυκρυσταλλικές Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές"

Η ΜΚΕ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καβάλας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22/10/2012 στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας ενημερωτική εκδήλωση, με ομιλητή τον κ. Κυριάκο Βλάχο, μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα: "Τεχνολογία & Επιχειρηματικότητα: Πολυκρυσταλλικές Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές".

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση, πατώντας εδώ.

 

 

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023