Μάθημα Επιχειρηματικότητας - 2ος Κύκλος Μαθημάτων

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από μάθημα που διεξήχθη στα πλαίσια του 2ου κύκλου μαθημάτων "Επιχειρηματικότητας" του 1ου έτους του Έργου με τίτλο "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας", υπό την αιγίδα της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση, πατώντας εδώ.

 

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023