Ημέρα Επιχειρηματικότητας - Σύνδεση Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας

Το Έργο με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Καβάλας» πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Επιχειρηματικότητας - Σύνδεση Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας» την Τετάρτη 13/06/2012, στο Ξενοδοχείο «Εγνατία», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Καβάλας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς Επιχειρηματικότητας και το Επιμελητήριο Καβάλας. Παρουσιάστηκαν εργασίες από ομάδες φοιτητών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τόσο παρουσιάσεις μαθημάτων από καθηγητές του ΤΕΙ Καβάλας, όσο και από Στελέχη του Επιμελητηρίου. Απονεμήθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Β' Κύκλο Επιχειρηματικότητας. 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση, πατώντας εδώ.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023