Το πείραμα του CERN στο ΤΕΙ Καβάλας από 10 ως 29 Φεβ 2012

Το ΤΕΙ Καβάλας, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Engineering Science and Technology Review - JESTR και το Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Καβάλας διοργανώνουν την έκθεση του CERN στην Καβάλα με τίτλο: “Αυτός ο Κόσμος ο μικρός ο Μέγας”.

Η έκθεση φιλοξενείται στο ΤΕΙ Καβάλας από τις 10-2-2012 έως τις 29-2-2012 και είναι ανοικτή καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00.

Δείτε φωτογραφίες από την έκθεση, πατώντας εδώ.

Ομιλίες στην Ημερίδα της 10ης Φεβρουαρίου 2012, στο ΤΕΙ Καβάλας

 

 

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2023