Έναρξη Εγγραφών στον Δεύτερο Κύκλο Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα της Επιχειρηματικότητας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο μαθημάτων (εκτός προγράμματος σπουδών) παρακαλούμε να υποβάλλουν αίτηση έως την Παρασκευή 21/3/2014 στα γραφεία της “Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” ή του κ. Μιχάλη Πιπιλιαγκόπουλου.

Δείτε ή κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση, πατώντας εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής, πατώντας εδώ.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2022