Επιχειρηματικότητα - Έναρξη Σεμιναρίου

enarksiseminariouΟι φοιτητές οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής για το δεύτερο κύκλο μαθημάτων επιχειρηματικότητας (εκτός προγράμματος σπουδών), παρακαλούνται να βρίσκονται την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 5:30 μ.μ., στην αίθουσα επιχειρηματικότητας (Νο: ΧΒΔ 2 5) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την έναρξη του σεμιναρίου.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2022