Προγραμματισμός Μαθημάτων 2ου κύκλου Επιχειρηματικότητας 2013-2014

Δείτε ή κατεβάστε το έντυπο με τον προγραμματισμό των μαθημάτων για τον 2ο κύκλο Επιχειρηματικότητας του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, πατώντας εδώ.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2022