Κατάθεση αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εξάμηνο από 1/10/2014 έως 31/3/2015, ΠΡΕΠΕΙ να καταθέσουν Αίτηση οπωσδήποτε μέσα στο μήνα Ιούνιο, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κα Ε. Κουλουρά). 

Λόγω της υποχρεωτικής ενημέρωσης του πανελλαδικού πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» σε πραγματικό χρόνο από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, επιβάλλεται οι δηλώσεις των Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή με το πέρας αυτής και την ανακοίνωση των σχετικών βαθμολογιών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μόνο οι φοιτητές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση μετά την εξεταστική του Ιουνίου μπορούν να αιτηθούν για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εξάμηνο από 1/10/2014 έως 31/3/2015.

Για τον ίδιο λόγο, (ενημέρωση του πανελλαδικού πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» σε πραγματικό χρόνο) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα βγάλει ανακοίνωση σε τοπικές εφημερίδες και στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του προγράμματος που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων στο έργο της πρακτικής άσκησης την εβδομάδα αμέσως μετά τις 15 Αυγούστου.

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2022