Εργασίες

1 Εργασίες - Projects Επωφελούμενων 2013-2014 Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014
2 Εργασίες - Projects Επωφελούμενων 2012-2013 Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2014
3 Εργασίες - Projects Επωφελούμενων 2011-2012 Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2013

Τo έργo "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Logo

 

Copyright © Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΑΜΘ 2024